Všeobecné obchodné podmienky
1. Oblasť použitia

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky zadané prostredníctvom nášho online obchodu. Náš online obchod je určený výlučne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov. Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani k jej obchodnej, ani k jej samostatnej profesionálnej činnosti. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba alebo združenie s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci svojej obchodnej alebo samostatnej profesionálnej činnosti.

2. Zmluvná strana, uzavretie zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá so spoločnosťou Gries Deco Company GmbH. Prezentácia produktov v online obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Naše výrobky môžete najskôr nezáväzne vložiť do nákupného košíka a kedykoľvek pred odoslaním záväznej objednávky opraviť svoje údaje pomocou opravných pomôcok, ktoré sú na tento účel k dispozícii a vysvetlené v procese objednávky. Kliknutím na tlačidlo objednávky zadávate záväznú objednávku na tovar obsiahnutý v nákupnom košíku. Potvrdenie o prijatí objednávky vám bude zaslané e-mailom ihneď po odoslaní objednávky. Uzavretie zmluvy s nami závisí od spôsobu platby, ktorý ste si vybrali:

Kreditná karta

Pri zadaní objednávky nám poskytnete tiež údaje o svojej kreditnej karte. Po vašej legitimácii ako oprávneného držiteľa karty požiadame vašu spoločnosť vydávajúcu kreditné karty, aby iniciovala platobnú transakciu, a prijmeme tak vašu ponuku.

PayPal, PayPal Express

Počas procesu objednávania budete presmerovaní na webovú stránku online poskytovateľa PayPal. Tam môžete zadať svoje platobné údaje a potvrdiť platobný príkaz spoločnosti PayPal. Po odoslaní objednávky v obchode požiadame spoločnosť PayPal o iniciovanie platobnej transakcie a prijmeme tak vašu ponuku.

3. Jazyk zmluvy, ukladanie textu zmluvy

Jazyk, v ktorom sa zmluva uzatvára, je nemčina. Text zmluvy sa u nás neukladá.

4. Dodacie podmienky

K uvedeným cenám produktov sa pripočítajú náklady na dopravu. Viac informácií o výške nákladov na dopravu nájdete v ponukách. Doručujeme len expedičným spôsobom. Vyzdvihnutie tovaru bohužiaľ nie je možné.

5. Platba

V našom obchode môžete použiť nasledujúce spôsoby platby:

Kreditná karta

Pri odosielaní objednávky zadávate údaje o svojej kreditnej karte. Po vašej legitimácii ako oprávneného držiteľa karty sa platobná transakcia vykoná automaticky a z vašej karty sa strhne platba.

PayPal, PayPal Express

Počas procesu objednávania budete presmerovaní na webovú stránku online poskytovateľa PayPal. Aby ste mohli uhradiť fakturovanú sumu prostredníctvom služby PayPal, musíte byť v nej zaregistrovaní alebo sa najskôr zaregistrovať, legitimovať sa svojimi prístupovými údajmi a potvrdiť nám platobný príkaz. Po odoslaní objednávky v obchode požiadame spoločnosť PayPal o začatie platobnej transakcie. Platobná transakcia sa vykoná bezprostredne potom automaticky prostredníctvom služby PayPal. Ďalšie pokyny dostanete počas procesu objednávania.

6. Vyhradenie vlastníckeho práva

Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia.

7. Škody spôsobené dopravou

Naše darčekové poukážky si môžete zakúpiť v našom online obchode. Darčekové poukážky DEPOT môžete uplatniť online na adrese: depot-online.com Platba v hotovosti nie je možná. V prípade straty alebo krádeže sa karta nevymieňa.

8. Záruka a garancie

Uplatňuje sa zákonná zodpovednosť za vady. Informácie o prípadných dodatočných garanciách a ich presných podmienkach nájdete pri produkte a na špeciálnych informačných stránkach v online obchode.

Zákaznícky servis: Náš zákaznícky servis pre otázky a sťažnosti môžete kontaktovať na našej e-mailovej adrese: [email protected] alebo nám zavolajte. Pondelok až piatok od 8:00 do 22:00 a sobota, nedeľa a sviatky od 9:00 do 20:00 na bezplatnej horúcej linke číslo 0800 042412.

9. Kódex správania

Podriadili sme sa nasledujúcim kódexom správania: Kritériá kvality Trusted Shops (dôveryhodných obchodov).

10. Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu pre riešenie sporov online (OS), ktorú nájdete tu Riešenie sporov online. Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

11. Podmienky používania darčekovej poukážky

Naše darčekové poukážky si môžete zakúpiť vo všetkých nemeckých obchodoch a v našom online obchode. Darčekové poukážky DEPOT môžete uplatniť online na stránke depot-online.com a vo všetkých zúčastnených nemeckých predajniach DEPOT (okrem našich predajní DEPOT v Karstadte, Edeka, Edeka-Marktkauf, Kaufland, Möbel Kraft, Dehner a ROOMS BY DEPOT). Platba v hotovosti nie je možná. V prípade straty alebo krádeže sa karta nenahrádza.

12. Špeciálne akcie / propagačné a zľavové kódy

Ustanovenia pre online kupóny: Pokiaľ ide o online poukážky/online zľavy, platia príslušné podmienky akcie, ako sú uvedené. V prípade zrušenia/výmeny môže GDC poskytnutú zľavu započítať/vypočítať, a to najmä čiastočne. Ak nie sú definované žiadne odlišné podmienky akcie, na reklamné akcie sa vzťahujú tieto všeobecné podmienky akcie: Vylúčené sú poukážky, poukážky MyDays/Jochen Schweizer, grily, knihy, časopisy, Deko Wunder Box, redukované položky, sety položiek, ako aj objemné položky, ktoré budú doručené prepravcom. Špeciálne akcie nie je možné kombinovať s inými akciami (vrátane zamestnaneckej zľavy) a jedna osoba ich môže využiť len raz. Len do vypredania zásob. Platí len online. Platba v hotovosti nie je možná. Náklady na dopravu sa nebudú vzťahovať na požadovanú minimálnu hodnotu objednávky.