Impresum

Gries Deco Company GmbH
Boschstraße 7 + 7a
D-63843 Niedernberg

https://www.depot-online.sk

Sídlo spoločnosti: Niedernberg
Výkonný riaditeľ: Dr. Gunnar George, Svend Hartog
Registračný súd: Miestny súd Aschaffenburg
Číslo obchodného registra: HRB 623
Identifikačné číslo pre daň z predaja: DE132085427

Kontakt / Sťažnosť

Tel.: 0800 042412 (bezplatne)
Pondelok až piatok od 8:00 do 22:00 a sobota, nedeľa a sviatky od 9:00 do 20:00
Emailová adresa:: [email protected]

Our online shops:
Riešenie sporov v online obchode

Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zriadila Európska únia online platformu, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť. Platformu nájdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou. Naša e-mailová adresa je: [email protected]