Zákon o batériách

Poznámka podľa zákona o batériách: Pretože naše zásielky môžu obsahovať batérie a nabíjateľné batérie, sme podľa zákona o batériách (BattG) povinní informovať vás o nasledujúcich skutočnostiach: Batérie a nabíjateľné batérie nemusia byť likvidované spolu s domovým odpadom, ste však povinní vrátiť použité batérie a nabíjateľné batérie. Staré batérie môžu obsahovať znečisťujúce látky, ktoré, ak nie sú správne skladované alebo zlikvidované, môžu poškodiť životné prostredie alebo zdravie. Batérie však obsahujú aj dôležité suroviny ako železo, zinok, mangán alebo nikel a je možné ich recyklovať. Batérie nám môžete po použití vrátiť alebo bezplatne vrátiť v bezprostrednej blízkosti (napr. V obchode alebo na komunálnych zberných miestach alebo v našom expedičnom sklade). Predaj v predajných miestach je obmedzený na obvyklé množstvá pre koncových používateľov a tiež na staré batérie, ktoré distribútor nosí alebo priniesol ako nové batérie vo svojom sortimente.

Symbol s preškrtnutým odpadkovým košom znamená, že nie je dovolené likvidovať batérie a akumulátory v domovom odpade. Pod týmto znakom nájdete aj nasledujúce symboly s nasledujúcim významom: Pb: batéria obsahuje olovo Cd: Batéria obsahuje kadmium Hg: batéria obsahuje ortuť