ESSENTIALS Cotton Fields vonná sviečka

svetlomodrá, 125 g
4,99 €
39,92 € / kg
S vami do 5 – 7 pracovných dní
Informácie o bezpečnosti a nebezpečenstve
Výstražné pokyny
Nevyhadzujte obsah a nádobu s domovým odpadom a zlikvidujte ich v súlade s regionálnymi/národnými predpismi. Ak sa dostane na kožu: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa vyskytne podráždenie kože alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku pomoc. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou, môže spôsobiť alergické kožné reakcie. Pred použitím si prečítajte etiketu.
Často sa za to kupuje
Podobné články
z kategórie Vonné sviečky
Náš výber pre vás
 Trend: tekvice
Trend: tekvice
Objavte teraz
Malý, ale mohutný!
Malý, ale mohutný!
Objavte teraz
 Detský svet
Detský svet
Objavte teraz
Štýlové vázy
Štýlové vázy
Objavte teraz
Prestretý stôl
Prestretý stôl
Objavte teraz