ESSENTIALS Izbová vôňa Cotton Fields

modrá, 100 ml
9,99 €
99,90 € / l
S vami do 5 – 7 pracovných dní
Informácie o bezpečnosti a nebezpečenstve
Výstražné pokyny
Nepodpaľujte palice. Používajte len na určený účel. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa dostane na kožu: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa vyskytne podráždenie kože alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa necítite dobre, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa. Ak dôjde k začervenaniu pokožky alebo alergickej reakcii, okamžite prerušte kontakt s výrobkom a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
Často sa za to kupuje
Podobné články
z kategórie Deko & Wohnen
Náš výber pre vás
 Trend: tekvice
Trend: tekvice
Objavte teraz
Malý, ale mohutný!
Malý, ale mohutný!
Objavte teraz
 Detský svet
Detský svet
Objavte teraz
Štýlové vázy
Štýlové vázy
Objavte teraz